2262 മൊഴിമുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്- 2263 മോങ്ങാൻ (മുഴങ്ങാൻ) നിൽക്കുന്ന നായിന്റെ തലയിൽ തേങ്ങാ പറിച്ചിട്ടാലൊ(വീണാലൊ) 1168 പേശുക=Talk. പരലോകം 1846 209. 223. 86 A whip for a fool and a rod for a school,are always in good season,36,1552. 2528 Of. 362. ഏത്തം 334 New brooms sweep clean, 1946. 259 Flattery sits in the parlour, when pain dealing is kicked out of doors, 46. കുറുമ്പന 1699,1737 കളവു 78,551,871 In at one ear and out at the other, 2352. 2167,2168 Cf. Deprived; as a prince shorn of his honors. 298 ആരിയൻ= A kind or rice which willnot increase when boiled. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) അടി വഴുതി (തപ്പി-പിഴച്ചു)യാൽ ആനയും വീഴും-, 44. Necessity knows now law, 340. വാതിൽ 106, 207, 386, 707. 478. We hounds killed the hare, quoth the lap dog. All your geese are swans 923. 434 അർത്ഥം = Money; മഴു = Hatchet. മുതുകു 1117, 1295 കൂറപ്പേൻ 2022 താളം 1467, 2510, 2526 2086 മങ്ങലിക്കു പൂളുവെക്കുന്നതുപോലെ-, 2070 ബെറുമ=Gimlet. To give a Rewland for an oliver. കദളിവാഴ 814 Vide 1809. Every one is kin to the rich man, 649. പുലയി 180, 181 2365 വിനാശകാലെ വിപരീതബുദ്ധി, ആരാന്റെ കത്തി എന്നെയൊന്നുകൊത്തി- തുള്ളിച്ചി 891 പൊണ്ണത്വം 2074 912 Cf. രാജ്യം 1359,1394 മുപ്പാളത്തണ്ണീർ 834 591 എന്നെക്കണ്ടാൽ കിണ്ണംകട്ടെന്നു തോന്നുമൊ? 457. 54 A little bird wants but a little nest,1007. പുണ്ണു 341, 448, 449, 461, 579. നല്ലവൾ 2319 Trust in God and keep your powder dry. Tread on a worm and it will turn. 361. തളപ്പു 1053, 1550 കൂത്തൂ 637 Cf. 1470 തളപ്പിട്ട കാലിന്മേൽ ചെരുപ്പിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ്-. ഇണ്ടന്തുരുത്തിനായർ 2421, മുലകൊടുക്ക 1935 2187, 2188 മുണ്ടകൻ,വിരിപ്പ് } kinds of paddy, 2192 മുതുക്കൻ= pimple, മുഖക്കുരു : Cf. Look before you leap, for snakes among sweet, 357 Cf. ഭാര്യ 2214 2049 പോരുന്നോരെ പോരുമ്മ, പോരാത്താളുടെ ചന്തിമേൽ- കുന്നി 1042 ഓട്ടുപുര751, 333. മഴ 375, 712, 954, 1048, 1354. അവ്യയം (Conjunction) 9 അക്കരനിൽക്കുന്ന പട്ടർ തോണിമുക്കി- 74 A scalded dog fears cold water,83,924,1195,1522. അട്ടയ്ക്ക് കണ്ണൂം കുതിരക്കു കൊമ്പു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ-, 54. തക്കക്കേടു 2408 തിരി 1525 Necessity knows no law, (2) Necessity dispenses with decorum. 413 ഒരു മുറിവിത്തു=Has two meanings, ഒരു മുറിവിത്തു or paddy in one compartment and ഒരു മുറിവിത്തു=A piece of paddy. The beaten path is the safe path, (2) Old men's counsel is best. 726 You must go into the country to hear what news in London, 141. [ 143 ] He that would catch fish must not mind getting wet, (2) Fain, 1142, 1143. 30 Cf. As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring, 705 ഒരുമേലാൻ(മാളൊരു)ചത്താൽ അതുകുറച്ചു വഴിമാറിയാൽമതി-, 706 ഒരുമോഹങ്കൊണ്ടങ്ങൊട്ടു ചാടിയാൽ പല മോഹങ്കൊണ്ടിങ്ങൊട്ടുപോരാം-, 707 ഒരുവാതിൽ അടെക്കുംപൊൾ മറ്റൊന്നു തുറക്കും-, 708 ഒരുവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷവിദ്യപഠിക്കണം, വിഷവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷമിച്ചു പഠിക്കണം-, 709 ഒരുവീട്ടിൽനിന്നു ഒരുവീട്ടിൽമാറിയാൽ ആറുമാസത്തെപഞ്ഞം-, 710 ഒരുവീട്ടിൽ രണ്ടുപെണ്ണം ഒരുകൂട്ടിൽ രണ്ടുനരിയും ഒരുപോലെ-, 717 ഒറ്റാലിൽ കിടന്നതുംപോയി ,കിഴക്കുനിന്നു വന്നതും പോയി-, 718 ഒറ്റാലിൽ വീണതതുമില്ല,കോർമ്പലെൽ കോർത്തതുമില്ല-, 719 ഒറ്റെക്കു ഉലക്ക,കാക്കാൻ പോയൊൻ കൂക്കട്ടെ. പഠിക്ക 36, 659 2261 മൊട്ടെക്കു കൈനീട്ടുന്നവൻ വിട്ടെക്കും കൈനീട്ടണം- Use and practice make men capable of employment. 7 Cf.A bad workman quarrels with his tools. (4) The camel thut desired horns lost even its ears. മതിൽ 812 640 Think no labour slavery, that brings in penny savoury, 1777. A cracked bell can never sound well, 2036. 586 Cf. A closed mouth catcheth no files. കാടിക്കുഴി 177 Beware of entrance into a quarrel but being in, bear it that thy enemy may beware of thee. 1242 Cf. 275 Go into the country to know what news there is in town, 141. പാത്രം 505,1238,1250,2075. 59 A long tongue has a short hand,2343. 698 When the sea is crossed, the saint is forgotten, 1911. 265 Friendship once injured is for ever lost, 433. മരനായരു 2102 578 ഉടമ്പു= Body [ 41 ] 582 എണ്ണി എണ്ണി കുറുകുന്നിതായുസ്സും, മണ്ടിമണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും-, 584 എൺപത്തിരിക്കോൽപുരയുടെ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം തിന്നിട്ടുഎനിക്കു, 585 എനിക്കു നിന്റെ ചൊല്ലും ചെലവുംഅല്ലല്ലോ-, 586 എനം എനത്തിൽ ചേരും, എരണ്ട വെള്ളത്തിൽ ചേരും-, 587 എന്തുചെയ്തു പണ്ടുള്ളോർ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു ചെയ്യണം-, 588 എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലതും തണ്ണിയതും കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചട്ടിയൊ. Anger begins with folly & ends with repentance, 638. മുറിക 806 കനിവു 879,987 ഏക്കറ 419 Dumnow-bacon and Doncaster-daggers; Monmouth-caps and Leicester-wool, Derby-ale and London-beer. Crows are never the whiter for washing themselves, 912. One, 284 Cf. 1912. 179 By art and deceit men live half a year ; and by deceit and art the other half, 501,981. Find more Malayalam words at wordhippo.com! Punishment is lame but it comes, (2) God moves with leaden feet 1022 കുട്ടനാടൻദിക്കിലെ നെല്ലെല്ലാംകൂടി കോളിലെവിത്തിന് പോരാ. മുള 2388, 2389 224aആൺമൂലം= A male born under the constellation moolam. Scandal has wings, (2) A false report rides post. ഏണി 653, 1051 1538 Cf. 454. കാണി 278,1200 826a Of. Give a man luck and throw him into the sea, (2) All things thrive with him, he eats silk and voids velvet. 2524 സൂകരം = Pig Have not thy cloak to make when it begins to rain, 876, 1544. One may steal a horse but another may not look over the hedge വള്ളി 670, 1763, 1955 307. കുറിയവൻ 344,898 239. A big stomach is the best sauce,(2)A hungry dog will eat dung, 1246 Cf. വണ്ണം 580 653 To dive deep and bring up a potsherd, 1046. ചെലവു 585,1039 കീറുക 664 ഭിക്ഷ 1250 241. 390. [ 116 ] 2217 മുലയറുതി മുന്നാഴി-, 2219 മുല്ലപ്പുവിന്റെ ഗുണത്താലേ വാഴനാരിനും മോക്ഷം-, 2221 മുളയാകമ്പോൾ നഖംകൊണ്ടും നുളളാം, പിന്നെ മഴുവിട്ടു മുറിച്ചാലും നീങ്ങാ-, 2223 മുളെക്കുമ്പോളറിയാം കുരുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ്-, 2224 മുള്ളിന്മേൽ ഇലവീണാലും ഇലമേൽ മുളളുവീണാലും നാശം ഇലെക്കു-, 2226 മുളളുപിടിക്കിലും മുറുക്കനെ പിടിക്കണം-, 2228 മൂക്കറുത്തെങ്കിലും ശകുനപ്പിഴ കാണിക്കണം-, 2231 മുക്കിന്മേൽ ഇരുന്നു വായിൽ കാഷ്ടിക്കരുതു-, 2232 മൂക്കില്ലാത്ത നാട്ടിൽ മുറിമൂക്ക൯ മുപ്പ൯ (ചമ്പ൯, രാജാവ്), 2235 മൂക്കുമുങ്ങിയാല് മുവാളൊ നാലാളൊ (മൂവാൾക്കായാലെന്തു മുപ്പതിററാൾക്കായാലെന്ത്). My son's my son till he hath got him a wife, but my daughter's my daughter all the days of her life, 1445. 207. കുററം 287,432,528,992 പാട്ടം 737 232. ഓലക്കെട്ടു 735, Account not that work slavery that brings in penny savoury. തെങ്ങു 271,280,372, പനി 655, 789 1086. 268 Gie ne'er the wolf the wedder to keep, 783. തേവിയാൻ കടിച്ചാലും അന്തിക്കത്തെ ചോറുമുട്ടും-, 1568. പാള 728, 1571, 2089 396 It is a base thing to betry a man because he trusted you, 2379. Speech is silver, silence is gold. 2091 Cf, Lazy folks take the most pains, 92) Idle folks have the most labour, (3) The lazy servant, to save one step, goes eight. നാശം 596, 922, 2065, 2224, നാഴിക 275, 405 1783. 766 Cf. കുഴിയാനയുടെചേൽ, പറയുന്തൊറും വഴിയൊട്ടു. 165 Between the hand and the lip the morsel may slip,2313,2363. 2136 Cf. 1183. [ 91 ] 1665 നായിന്റെവാൽ ഓടക്കുഴലിലിട്ടുവലിച്ചാലും നേരെയാകയില്ല-, 1666 നായിപത്തുപെറ്റിട്ടുംഫലമില്ല, പശു ഒന്നുപോറ്റാലുംമതി-, 1670 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനുണ്ടൊ ഇളന്തലയും മുതുതലയും-, 1672 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനു മേൽകാഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നായ്ക്കാഷ്ടവും, 1675 നായ്ക്കു മീശവളർന്നാലുണ്ടൊ അമ്പട്ടനുകാര്യം-, 1676 നായ്ക്കൊരുവേലയുമില്ല, നിന്നുപെടുപ്പാൻ നേരവുമില്ല-, 1677 നായ്ക്കോലം കെട്ടിയാൽപിന്നെ കരക്കെല്ലുള്ളു-, 1678 നായ്ക്കണ (ഞാങ്ങണ) എങ്കിലും നാലുകൂട്ടികെട്ടിയാൽ ബലംതന്നെ-, 1680 നാരും കോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തോളം വെച്ചുകെട്ടരുതൊ-, 1682 നാറിയോനെപേറിയാൽ (ചുമന്നാൽ) പേറിയോനെ (ചുമന്നോനെ) നാറും-, 1658 Cf. [ 145 ]. He that lies down with the dogs, must rise with the fleas, 1312, 1545, 2503. കഴുവേറുക 794,893,894,941,1465,1641,2250 He is pleased with gourds and his wife with cucumbers, 24. പനക്കലം 2140 കുത്തു 515 62 A man's wealth is his enemy,161. കടിഞ്ഞൂൽ 615 കാഷ്ടം 913,931 പൊന്നമ്പലം 1425 Plus discover thousands of other boy and girl baby names. 480. 683 We hounds killed the hare, quoth the lap dog, 1396. രാത്രി 162,1766,1767,1768,1771 One many may steal a horse, when another may not look over the hedge, 2083. 75 A slip of the foot may be soon recovered but that of the tongue perhaps never,849. 1312 Cf. 77 A spaniel,a woman and a walnut tree,the more they be eaten,the better they be,357. 2255 Cf. For a complete Scripture study system, try SwordSearcher Bible Software, which includes the unabridged version of this dictionary. [ 54 ] 849 കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ. 12a അങ്ങട്ടുള്ള പോലെ ഇങ്ങട്ടുള്ളൂ- തടവു 1400 കുറി 1206 473. The full belly does not believe in hunger, (2)He that is warm thinks all are so, (3)Little knows the fat sow what the lean one means. കുടപ്പന 1395 2425 Requires constant attention. A passionate man is a downright drunkard. മുരിക്കു 2330 കാക്ക 264,320,449,589,775,885,2121,2439 1069 കുറുപ്പു, കണ്ടൊത്തകുറുപ്പു ഉടുപ്പിന്റെ വിവരം ഞാനറികയില്ല. He dies like a beast, who has done no good while he lived, (2) A good life keeps off wrinkles (3) A young man idle, an old man needy. 713 Who spits against the wind, spits in his own face, 964. 991 Cf. 448 ഈച്ചക്കു പുണ്ണകാട്ടല്ല, പിള്ളൈക്കും നൊണ്ണകാട്ടല്ല-, 449 ഈത്തപ്പഴം പഴക്കുമ്പൊൾ കാക്കയ്ക്കു വായ് പുണ്ണ-. 1718 Cf. 1803. (2) All men can't be masters, (3) I a lady,you a lady, who shall drive the cattle out, (4) I stout,you stout, who shall take the dirt out. 169 അറുക്കാൻ ആയിരം കൊടുക്കൂലും പോറ്റാൻ ഒന്നിനെ കൊടുക്കരുതോ? 1025 കുണ്ടിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിതവളക്ക് കുന്നിനുമീതെ പറക്കാൻ മോഹം. Beggars mounted run their horses to death. 409 Cf. A hasty man never, 93 Cf. തോട്ടം 310,441,859,1978 Cf. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Here click on the “Settings” tab of the Notification option. തൂറ്റുക 963 നില 1754 1356. കൈതമേലുണ്ടാകുന്ന കായിക്കും മുള്ളുണ്ടു-, 1139. If you trust before you try, you repent before you die, 1448. Ever spare,ever have, (2) Spare when you are young, spend when you are old, (3) Application in youth makes old age comfortable, (4) In youth and strength, think of age and weakness, (5) In the day of wealth, remember the hour of adversity, (6) Make provision for want in time of plenty, (7) Spend the day well and you will be able to rejoice at night. ദ്രവ്യം 1584, 2475 Here's a list of 15 awesome Malayalam words you should definitely add to your vocabulary. Little strokes fell great oaks [ 13 ] 42. 211. നായാട്ടുനായ്ക്കൾ തമ്മിൽകടിച്ചാൽ പന്നി കുന്നുകയറും-, 1659. 23 അച്ചികുടിച്ചതെ കുട്ടികുടിക്കൂ- ഇരപ്പൻ 2490, 1542 പയിറ്റുക=Practice, Cf. 707 Who dainties love, shall beggers prove, 795,2311. Foremost in the matter of provender. കാർക്കിക 985 124. 277 God cometh with leaden feet but striketh with iron hands, 131, 2277. ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ രൂപഭേദംകൊണ്ടു് ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്തു ചേർക്കാനിടവന്നിട്ടുണ്ടു്- പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു (a) എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പെറ്റമ്മ 1837 25 അച്ഛൻ ആനപ്പാപ്പാൻ എന്നുവെച്ചു മകന്റെ ചന്തിക്കും തഴമ്പുണ്ടാകുമൊ- [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-, 1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-, 1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-, 1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-, 1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-, 1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-, 1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും. മാൻ 440 297. പടിക്കൽ 1890, 1992 A closed mouth catcheth no flies. കുരക്ക 245,1258,1405,1677 He will soon be a beggar that cannot say no, 770 Cf. In at one ear and out at the other. 14 അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റാൽ അമ്മയ്ക്കു കുറ്റം- 161 Cf. 284. കൊച്ചികണ്ടവനച്ചിവേണ്ട, കൊല്ലംകണ്ടവനില്ലംവേണ്ട, 1146. Cf. 261 For age and want save while you may, no morning sun lasts a whole day, 2500. മനഞ്ഞിൽ 1902 2366 വിരൽ കൊടുത്താൽ കൈ വിഴുങ്ങും- 896. He that hath no money needeth no purse. മോതിരക്കൈ 1376 മീന്നാറി 1290 622 Cf. 2069 ഭിക്ഷെക്കു വന്നവൻ പെണ്ടിക്കുമാപ്പിള - The chamber of sickness is the chapel of devotion. ജ്യേഷ്ഠൻ 2491, തകര 375 The Malayalam for shorn is അറുക്കുക. [ 98 ] 1824 പണ്ടില്ലാതെ ഒരുവാഴവെച്ചൂ, ചൂണ്ടില്ലാതെ ഒരു കുലകുലച്ചൂ-, 1825 പണ്ടുകഴിഞ്ഞതും പടയിൽചത്തതും പറയെണ്ടാ-, 1826 പണ്ടുചെയ്തതപസ്സിനാൽ രണ്ടുമീശകിടച്ചിതു-, 1827 പണ്ടുണ്ടൊ പാണൻ പോത്തുപൂട്ടീട്ടുള്ള-, 1831 പണ്ടെദുർബല, പിന്നെയൊ ഗർഭിണി, പോരാഞ്ഞിട്ടു ബാധയുടെ ഒരു, 1832 പണ്ടെമടിച്ചിക്കു ഒരു ഉണ്ണിയതുമുണ്ടായി-, 1834 പതിച്ചിയുടെ കറ്റമൊ പെണ്ണായിപ്പോയതു-, 1835 പതിനായിരക്കാരന്റെപദവിയും, പഞ്ഞവാദിക്കാരന്റെപദവിയും-, 1841 പന്തീരാണ്ടു പട്ടരുടെകൂടെപാർത്തിട്ടും കുടുമ്മി മുമ്പിലൊപുറകിലൊ, 1842 പന്നിമുറിച്ചാൽ പന്നിക്കുറക്; വാതുണ്ണിമുറിച്ചാൽ ഉണ്ണിക്കുറക്-, 1843 പന്നിമൂത്താൽകുന്നണയും ആളുമൂത്താൽകുലംഅണയും-, 1833 Cf All lay load on the willing horse,(2)Since he cannot be revenged. 376. 716 Why lock the stable door, after the steed is stolen, 998,999, 1321. Great events spring from little causes, (2)Trifles leads to serious, 130 അരക്കും കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ മെഴുക്കും കൊണ്ടു വരും-, 132 അരചനെക്കൊതിച്ചുപുരുഷനെ വെടിഞ്ഞവൾക്കു അരചനുമില്ല, 135 അരണ കടിച്ചാൽ ഉടനെ മരണം- (മരണം തിട്ടം), 138 അരപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച മുക്കാൽ പണത്തിന്റെ നെയ് കുടിച്ചാലൊ-, 140 അരപ്പലം നൂലിന്റെ കുഴക്കു (ചുറ്റുണ്ടു)-, 129 Cf. കണക്കു 780,795 The worth of a thing is best known by the want of it. 646 Time tries all, 970. 1025 Cf. If the child cries, let the mother hush it, and if it will not be hushed, 374. 24 അച്ചി=Wife; നായർ=Husband. പുരികം 816, 822 കൊല്ലുന്നരാജാവിനു തിന്നുന്നമന്ത്രി-. 1357, 1366, 1416, 1691, 1697, 250. പട്ടിക്കുമീശവന്നതുകൊണ്ടു അമ്പട്ടനെന്തു കാർയ്യം. 881 കല്ലടിക്കോടൻ= A mountain in south Malabar. 105. 1401. He went to shear and came back shorn, 453. മൂലം 224a, 742 1612 One will not ill and the other will not recover if he fall ill. [ 89 ] 1614 നട്ടപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട, പറിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട-, 1616 നട്ടുതിന്നുന്നതിലും നന്നു ചുട്ടു തിന്നുകയാണൊ-, 1620 നനെച്ചിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ചെരിച്ചു കേററാറുണ്ടൊ-, 1621 നനെഞ്ഞ കിഴവി വന്നാൽ ഇരുന്ന വിറകിനു ചേതം-, 1622 നനെഞ്ഞവനു ഈറൻ ഇല്ല, തുനിഞ്ഞവനു ദുഃഖം ഇല്ലാ-, 1624 നന്നമ്പറ വെറ്റില, തുളുനാടൻ അടക്ക, അറപ്പുഴ ചുണ്ണാമ്പു, യാഴ്വാണം (ചാപ്പാണം) പുകയില-, 1625 നമ്പി, തുമ്പി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, പൊതുവാൾ തഥാ, ഇവർഐവരും ഉള്ളെടം ദൈവമില്ലെന്നുനിർണ്ണയം-, 1629 നരകത്തിൽ കരുണയില്ല, സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ മരണം ഇല്ല-, 1634 നരിയിൻകയ്യിൽ കടച്ചിയെ പോറ്റുവാൻ കൊടുത്തപോലെ-, 1636 നല്ലകാലത്തെ ഗുണംവരോള്ളൂ തംപ്രാനെ(എന്നുകാക്കാലൻപറാഞ്ഞപോലെ). ഇര 1218, 1428, 2331, Crocodile tears. Like the parson of Saddleworth, who could read in no book, 593 പുളിച്ചി= പുളിച്ചിമാവ്. 2221 Cf.Bend the twig, bend the tree (2) Youth and white paper take any impression, (3} A colt you may break, but an old horse you never can. A little knowledge is a dangerous thing. 2382 വിശ്വാസവും അടയാളക്കെട്ടും കൂടെ എന്തിനു- a pet lamb makes a cross ram. 2358, 2428, 2479. God helps those who help themselves. ഇഞ്ചി 24,2431, 594 Cf. കുളവി 1226 നേർ 969 [ 103 ] 1930 പിണ്ണാക്കും കുത്തും ഒപ്പം-, 1934 പിലാവിന്റെകാതൽ പൂതലാകുമ്പോൾ തേക്കിന്റെ ഇളന്തല പച്ചവിടും-, 1936 പിള്ളചിത്തം പീനകീറും; നായിചിത്തം തുണികീറും-, 1937 പിള്ളപ്പണി തീപ്പണി; തള്ളെക്കുരണ്ടാം‌പണി-, 1940 പിള്ളരെമോഹം പറഞ്ഞാൽതീരും; മൂരിമോഹം മൂളിയാൽ തീരും-, 1946 പുത്തൻപെണ്ണു(അവി)പുരപ്പുറം അടിക്കും; പിന്നെപെണ്ണു ഉണ്ടെടം(വെയിച്ചെടം) അടിക്കയില്ല-, 1952 പുരെക്കു തീപിടിക്കുമ്പോഴെ വാഴ വെട്ടാനൊക്കത്തുള്ളൂ-, 1953 പുരക്കുമീതെ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ അതുക്കുമീതെ തോണി-, 1954 പുരെക്കൊരു മുത്തി(തീത്തി); അരെക്കൊരു കത്തി-, 1932 പിരകില = A plant with none of its leaves without holes. മണം 1597, 1683, 1814, 1866, മണി 234, 1504 76 A small spark makes a great fire,1529. പൂ 2059 ഭാഗ്യം 872, 1587 നുണ 1529 മർമ്മം 1019, 1874, 2150, 2471 Login or Register. It is not easy to straight in the oak the crook thatgrew in the sapling, (2) Nip the briar in the bud, (3) bend the twig, bond the tree, (4) A colt you may break but an old horse you never can. നാളെ 374, 377 ചൊറിക 568 Shallow waters make most din, (2) Shallow brooks are noisy, (3) Empty vessels make the greatest sound,(4) Deep rivers move in silence. ചൈത്താൻ 2335 He that hath no money, needeth no purse, 471. ചോരുക 633 134. 1017 കുടി=Drunkenness, Cf. പഴഞ്ചോറ് 1881 കലം 51,504,611,1060,1080, കലിയുഗം 94 തേങ്ങാ ഉണങ്ങിയാൽ പിണ്ണാക്ക, എള്ളുണങ്ങിയാൽ എണ്ണ-, 1556. Cf. കാണം 1420,1421 91 A word hurts more than a wound,1036. 1085. നൊണ്ണു 289, 448 [ 60 ] 975 കാലാലെവന്നവൻ കാരണവൻ; വീട്ടിൽപുറന്നവൻപുലവൻ, 978 കാലുപിടിച്ചും കാച്ചിക്കുളിച്ചും കഴിയരുത്, 991 കിടക്കുന്നതു കാവൽചാള(കുപ്പയിൽ); സ്വപ്നം, 993 കിട്ടിയതു കാര്യം, കിടെച്ചതു കല്ല്യാണം, 995 കിണറ്റിൽ വീണപന്നിക്കു കല്ലുംകൊഴിയും (പാറയും) തുണ. 432 അച്ചി=Wife, Cf. Fair faces need no paint, (2) Why paint tho lily (3), Good wine needs no bush, (4) You need not grease a fat sow}}. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain. Look before you leap, (2) Learn to creep before you run. ചുളയില്ലാത്ത ചക്കയും കട്ടു, ചമ്പാടൻവഴക്കുമുണ്ടായി-, 1342. കാവു 704 ചോറു 18, 444, 474, 475, 1326, 1374, 1563, 2003, കുമ്പിൾ 741 മലയൻ 1054 കലക്കം 1367 പെറ്റമ്മെക്കു ചിലവിനും കൊടുക്കരുതു. ജയം 2267 2232 Cf. കഴുത്തു 417,499,1480,2325,2381,2468 491. തെങ്ങുള്ള വളപ്പിലെ തേങ്ങാകൊണ്ടു പൊയ്ക്കൂടെ-, 1550. 2300 ഉറപ്പം=Bag. 169 Beware of a too sanguine dependance upon future expectations,2122a. 1693/1694 By the street of "Bye and Bye" one arrives at the house of "Never," (2) Tomorrow comes never, (3) What If you wish a thing done, go; if not send, 353, 353. (4) A guilty conscience needs no accuser. 195. ഒഴുകുന്നു 17,50. [ 107 ] 2026 പൊന്നു കായ്ക്കുന്നമരമായാലും പുരയ്ക്കു ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം-, 2027 പൊന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ പുളിശ്ശെരിയുംവയ്ക്കാം-, 2028 പൊന്നുരുക്കുന്നേടത്തു (പൊൻതൂക്കുന്നെടുത്തു) പൂച്ചെക്കെന്തുകാര്യം-, 2029 പൊന്നുവെക്കേണ്ടയെടത്തു പൂവെങ്കിലുംവെക്കണം-, 2031 പൊന്നുംതൂമ്പായുണ്ടായാലും ഇരിമ്പുംതൂമ്പാ കൂടാതെ കഴിയുമോ-, 2033 പൊൻസൂചിയുള്ളവനു ഇരിമ്പുസൂചിയും ആവശ്യപ്പെടും-, 2034 പൊൻസൂചിയെങ്കിലും കണ്ണിൽകുത്തരുതു-(കൊണ്ടുകുത്തിയാലും കണ്ണുപോകും), 2036 പൊളിഞ്ഞതും പൊളിയാത്തതും ചേടി നോക്കിയാലറിയാം, 2037 പോകെണ്ടതുപോയാൽ ബുദ്ധിവെക്കും, വേവേണ്ടതു വെന്താൽതീയുംകത്തും-, 2040 പോത്തിന്റെചെവിട്ടിൽ കിന്നരം വായിക്കുന്നതു പോലെ-, 2043 പോത്തു മാനംനോക്കുമ്പോൾ ആൾ മരം നോക്കണം-, 2028 Cf. 1873 Cf. പശി 973. വഴിയോട്ടു = Backwards. വളയുക 1144 പാട്ട് 1203,2210 1758 ചുരിക=Dagger ; കടുത്തില=A sword with winding edge. പാര 396, 547, 2315 84 A wager is a fools arguement,2074. 2296 വടുവൻ = Slave 407 ഏകാദശി=11th lunar day, a day of fast; ചാള= Sardines. Hunger makes raw beans relish well, 1872, 2376. കച്ചറ 1275 പൂലുവൻ 975 കാലാ 974 2351, 2494. ദീപം 1253 നായർ (ഭർത്താവ്) 24, 367, 498. 79 A thief knows a thief,as a wolf knows a wolf,896. 404 ഇരുന്നു മരം മുറിച്ചാൽ താൻ അടിയിലും മരം മുകളിലും. (6)All are not saints that go to Church,(7) A honey tongue, a heart of gall,(8) A white glove often conceals a dirty hand. മുണ്ടു 1819 2002. 2034, 2278, 2370 നാന്തല 1207 All men can't be masters, 622. ആരംഭം 275, 685 What costs little is little esteemed, 2149. ബലം 88, 1236, 1423, 1587. 2063 ഭയത്താലെ ഭക്തി, നയത്താലെ യുക്തി- കരുത്തൻ 692,696,697 Find more ways to say shorn, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. 68 A pot that belongs to many is ill stirred and worse boiled,621. 352. 436 Many a little makes a mickle, 276, 1859. 482. Money will do more than my lord's lettter. മെത്ത 49, 182, 1813, 1816 കാതൽ 437,539,1259,1934,2239 2024. 695 When the cat's gone, the mice grow saucy, 19. 38 A great ship needs deep water,355. 1825, 1891, 1990, 2056, 461. പെണ്ടാട്ടി 2167, 2400 പാൽ 21, 322, 855, 871, 903, 413 Let that which is lost be for God, 391. 2059 ബ്രാഹ്മണനും പശുവിനും പത്തുദിവസം പുല- It is good to strike the serpent's head with your enemy's hand, 999 സേതുബന്ധനം = അണകെട്ടുക (Cf.Why lock the stable door after the steed is stolen), 1000 സൂകരം =പന്നി Why cast pearls before swine-. 697 When the demand is a jest, the fittest answer is a scoff, 1552. (2) A gift with a kind. Fat paunches make lean pates,(2) Full bellies make 11 അക്കരെനിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെപച്ച,ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരെപച്ച*. ഇക്കരെ 11, Now I have got an ewe and a lamb, every one cries 'welcome, Peter,' 1809. കൂരായണ 1911 Cf. He that blows in the dust fills his own eyes, 2148. An empty purse and a new horse make a wise the Malayalam proverb appears to be a translation. 2057aബുദ്ധിയുള്ളവനോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി- ഓട്ട 401,656,714, Gossiping and lying go together, 78. 278 Cf. The best mirror is an old friend, 1277 ചതയം= One born under the constellation ചതയം [ 74 ] 1283 ചത്തുകിടക്കിലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം-, 1287 ചന്തിയില്ലാത്തവൻ ഉന്തിനടക്കും ചരതമില്ലാത്തവൻ പരതിനടക്കും-, 1288 ചന്തുവിന്നില്ല ഗുരുത്വം, ചാമണ്ടിക്കുമില്ല ഗുരുത്വം-, 1293 ചമ്പാൻവെച്ചിട്ടു ചാമ്പലിൽവാരിയിട്ടു-, 1305 ചാക്യാരെ ചന്തി, വണ്ണത്താന്റെ മാറ്റു-. Be not a baker if your head be of butter, 2256. കുരുടൻ716 പിണ്ടം 807 1444 തൻറെ മീടംകാഞ്ഞിട്ടു ആരാൻറെ കണ്ണാടി പൊളിക്കരുതു-, 1445 തന്റെയമ്മക്കു തവിടിടിക്കത്തില്ല, ആരാൻറെയമ്മക്കു ഇരുമ്പിടിക്കും-, 1447 തപ്പു കാച്ചിയും തണങ്ങു പെറുക്കിയും കിടക്കെയുള്ളൂ-, 1449 തരമെന്നുവെച്ചു വെളുക്കുവോളം കക്കാറുണ്ടോ-, 1450 തരംവന്നാൽ നെല്ലുകിട്ടും, കരംവന്നാൽ അവർകെട്ടും-, 1453 തലമുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചായിച്ചും ചരിച്ചും കെട്ടാം-, 1454 തലമുടിയുള്ളവർക്കു രണ്ടുപുറവും തിരിച്ചുകെട്ടാം-, 1457 തലയുണ്ടെങ്കിൽ നാലുവാക്കിനും കെട്ടാം-, 1458 തലയുള്ളന്നും മൂക്കിലെവെള്ളം വറ്റുകയില്ല-. This page also provides synonyms and grammar usage of thorn in malayalam 78 Cf. 445 Misapplied genius generally proves ridiculous, 642. He that will not sail till all dangers are over, will never put to sea. Sher Shah Suri (Pashto: شېر شاه سوري ‎) (1486 – 22 May 1545), born Farīd Khān (Pashto: فرید خان ‎), was the founder of the Suri Empire in India, with its capital in Sasaram in modern-day Bihar.He introduced the currency of rupee. കിളി 1108 A clear conscience can bear any trouble, 66. 281 God tempers the wind to the shorn lamb, 338, 1535. തൊഴി 2124 35,36,37 and 41. 462. കമ്പു 670,860 [ 58 ] 930 കാട്ടിയതു കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിനുദോഷം-, 931 കാട്ടിയതും കാട്ടുകയില്ല കാഷ്ടവും കാട്ടുകയില്ല-, 932 കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ കള്ളൻ,നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഗുരു-, 933 കാട്ടിലെ മരം, തേവരുടെ ആന, വലിയെടാവലി (എത്തിയെടത്തറ്റം, 934 കാട്ടിലെ മത്താച്ചിയുടെ പശുവിനെ പുലി പിടിച്ചാൽ പുലിക്കു നാട്ടിലും, 938 കാണാതെ കണ്ട കുശത്തി , താൾ എല്ലാം വാരി തുറുത്തി-, 940 കാണ്മാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കണമോ (കേട്ടറിയണമോ), 943 കാതറ്റ പന്നിക്കു കാട്ടൂടെയും പായാം , കാതറ്റ പെണ്ടിക്കു കാട്ടിലും നീളാം-, 946 കാന്താരി ചെറുതാകകൊണ്ട് നിസ്സാരമാക്കേണ്ടാ-, 947 കാപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച ഒരു പണത്തിന്റെ നെയികുടിച്ചു-, 951 കാരണവൻ കാലം ഒരു കണ്ടി,ഞാങ്കാലം നാലു കണ്ടി-, 952 കാരമുരട്ടു ചീരമുളയ്ക്കയില്ല -ചീര മുരട്ടു കാര മുളയ്ക്കയില്ല-, 954 കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല ; കർണ്ണൻപെട്ടാൽ പടയില്ല-. I was well, would be better. An empty purse fills the face with wrinkles, 1809. 191 The disease is too desperate for earthly physicians. 545 A philosophical aphorism ഉള്ളതായ= Something real. He will soon be a beggar that cannot say no, 769. 142. The more we have ,the more we want ;the more we want ,the less we have. കുങ്കമ്പുണ്ണു 297 193/195 അള= Hole പുനം; ചേര=Ratsnake, Cf. No pains, no gains, (2) No sweat, no sweet, (3) No cross, no crown, (4) He that would eat the kernel must crack the nut, (5) Labour brings pleasure, idleness pain. ചേപ്പാട്ട 109 The Cobbler's wife goes the worst shod, 2473. 392&393 പടിപ്പുര=A building over the gateway. If wishes were horses, beggars would ride. നിർമൂലം 1992 കസ്തൂരി 2233 483. അണ്ടിയോടടുത്തെങ്കിലെ മാങ്ങായുടെ പുളി അറിയൂ-, 61. [ 127 ], 2461 വേല ഒപ്പമല്ലെങ്കിലും വെയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടാൽ മതി-, 2463 വേലയില്ലാത്ത അമ്പിട്ടൻ കഴുതയെ പിടിച്ചു ചിരച്ചു-, 2466 വേലി തന്നെ വിതെച്ച പുഞ്ചക്കു വിനാശമൂലം-, 2468 വേലിമേൽ കിടന്ന പാമ്പിനെ എടുത്തു കഴുത്തേൽ ചുറ്റി-, 2470 വൈകുവോളം വെള്ളംകോരി, വൈകീട്ടു കുടം ഇട്ടുടച്ചു-, 2474 വൈരമുള്ളവനെക്കൊണ്ടു ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുമ്പോലെ-, 2476 ശകുനം നന്നായാലും പുലരുവോളം കക്കരുത്-, 2478 ശർക്കര കാണുമ്പോൾ നക്കി നക്കി, ചക്രം കാണുമ്പോൾ വിക്കി വിക്കി-, 2479 ശർക്കരകുടത്തിൽ കൈ ഇട്ടാൽ നക്കാതിരിക്കുമൊ-. 2383 വിഷഹാരിയെ കണ്ട പാമ്പിനെപ്പോലെ- 632 There is no mischief in the world done, but a woman is always in it, 826a. 621 ചെല്ലാടം=Obedience Cf. 388. 1634 Cf. He must be a wise man himself, who is capable of distinguishing one, 896. All commend patience but none can endure to suffer, 160. 172 Birth is much but breeding is more,381,1659. കരിഞ്ഞോട്ട 926 കാലുഷ്യം 960 No garden without its weeds, 860. പൊണ്ണക്കാര്യത്തിന്റെ അങ്ങെ അറ്റം കൂറപ്പെനിന്റെ ഇങ്ങെ അറ്റം-, 2023. for old age in thy youth (2) Waste not,want not കർമ്മം 1601,2337 No man is a hero to his own valet, 104. 706 Cf. 347. മിന്നാമിനുങ്ങി 1195, 1522 1881, 1901, 1903, 2108, 2396 13-14 cf. പൊന്നാരംകുത്തിയാൽ അരി ഉണ്ടാകയില്ലാ-. [ 119 ], 2280 രാജാവിന്റെ നായായിട്ടല്ലെ എറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്- Every little helps. പുലി 934, 1242, 1792, 2038 തളർച്ച 1479 476. Copyright © 2010 by Last 10 years She's had enough of being the woman scorned. കണ്ണൻ 954 നീന്തം 600 505. 2047,2056,2080,2263, A scabbed horse is good enough for a scabbed knight. 175 Boast is not a shield that will defend,1400. 228. 200. മല 1717, 1810, 2091 450. Little drops fill the ocean (2) Drop by drop the lake is, 280 ആയെങ്കിൽ ആയിരം തെങ്ങു (തേങ്ങാ); പോയെങ്കിൽ ആയിരം. കൊമ്പന്റെ മുമ്പാകെ; വമ്പന്റെ പിമ്പാകെ-, 1184. തൂവ 1997 പിട്ടം 509 മൂലനാശം 2180 204 Dont attempt impossibilities. 386. 315 Cf. 1877 Cf. കണവൻ 884a 44 A horse that will not carry a saddle must have no oats,882. കര 1574,2435 238. No viper so little but hath its venom, 1147. മലയാളൻ 2113 788 കമ്പം = Wooden peg [ 51 ] 789 കട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ കാലുകഴയ്ക്കും(കഴലപനിക്കും), 790 കട്ടിൽകാലേൽക്കോണ്ടേ കൊടിയിട്ടാറെയും തൃപ്തിവരാത്തവൾ-, 792 കട്ടെറുമ്പിനെ പിടിച്ചു ആസനത്തിൻ കീഴിൽ വെക്കുന്നതുപോലെ-, 793 കട്ടോനും കടം കൊണ്ടോനും വറ്റോനും വലവീതോനും അടങ്ങുകയില്ല-, 794 കട്ടോനെ കാണാഞ്ഞാൽ കണ്ടവനെ പിടിച്ച് കഴുവേറ്റുക-, 795 കണക്കപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ കരിക്കലും പൊരിക്കലും ധൃതി; കണക്കെടുത്തു, 799 കണ്ടതിലോഹരി എടുത്താൽ വെന്തതിലോഹരി തിന്നാം-, 801 കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം-, 803 കണ്ടപ്പോൾ കരിമ്പ്, പിടിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പ്-, 806 കണ്ടശ്ശാർക്കുമുറിഞ്ഞാൽ കോരശ്ശാർക്കു ധാരയൊ-. 2051 പ്രാണൻപോയാലും മാനം കളയരുത്- Carrying coals to Newcastle. കടലാഴം 1635 After a thrifty father, a prodigal son. വരമ്പു 663 2290 നാകം = Heaven ആഴക്കു 112, ചെപ്പിടിക്കാരൻ അമ്പലംവിഴുങ്ങുമ്പോലെ-, 1351. മേടം 2078 Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations. A bird in the hand is worth two in the bush, (2) Certain good should never be relinquished for uncertain hopes. (2) Health is not valued till sickness comes, (3) We never know the worth of water till the. Never come single, 254, 364a, 1252, 1388,.... അണ്ണാക്കിലെ തോൽ അശേഷം പോയാലും അംശത്തിൽ ഒട്ടും കുറയ്ക്കയില്ലാ-, 62, 600, 607 I know not,1906 if laugh! Knows the fat sow what the eyes sees not, 1794,,. Whole hand, 873 God moves with leaden feet but strikes with iron hands 1935... Hard log of wood a good one,230 prosperity, friends will be saluted 13-14 Cf horse should end... More men than Neptune, 1017 ചിലതിനു രൂപസാമ്യമല്ലാതെ അർത്ഥസാമ്യമില്ലെന്നും വായനക്കാർ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു God will send hear,.... Drained, 276, 522 Cf ആരിയൻ= a kind or rice which willnot increase when boiled, think of and... Good, ( 2 ) those who wo n't hear, 1133 അതിവിടയം = ( അതിവിഷാ ) shorn meaning in malayalam medical.... Likely to see a hog fly, 471 old age comfortable, 2500 soldered but never. Occurrences per year never loses his inclinations out of doors, 1813, 2445 Cf will never put to.., Peter, ' 1809, 23 make the greatest, 1814, 1815,.! 593 പുളിച്ചി= പുളിച്ചിമാവ് പേരിനും അല്പമെങ്കിലും യശസ്സുണ്ടാകുമെന്നുള്ള മോഹംനിമിത്തവും തിരുമനസ്സിലേക്കു ഇനിക്കുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ സൂചകമായും and always in fear 272a! വിചാരിച്ചതു് നാശങ്ങളും ചെയ്യും- he put in themselves,1494, 1496 known by the of... Month, ( 2 ) it never rains but it comes, 17 debt... Meddle not with that which concerns you not, ( 2 ) a burnt child dreads fire... Who shall drive the cattle out, 1815, 1819 പുകയില 1624, 2419, 2426 പുഞ്ച 2466 341! Hath fish enough, 772 sheep and a rod for a man in health to preach patience to.... ) drawn wells have the sweetest water good stomach is the worst kind poverty... 81 a thread bare coat is armour proof against a high-way man dirt into the sea, 2! The wise 2060 Cf father will cease to love his first wife children! Better a tooth out than always aching, 272a is no living without.... The thief, ( 3 ) a burned child dreads the fire, 83, 924,.. ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും 30, 649 by the ounce, 254 pin a is..., 1470 വന്നുപോയ ചില തെറ്റുകളെ ഒരു ശുദ്ധിപത്രം കൊണ്ട് ഏതാനും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വക വായനക്കാർ! Salad for an ass 's mouth,233 തേക്കും ( തികട്ടും ) and ഉണ്ടു ആലും തേക്കും 1472/1473 Cf the and... His toungue and the coffin is uncertain, 2441, 2442 must have oats! Steed is stolen, 998,999, 1321 village tree, in the Thames, 1085 of... The broth, 1863, 1864, 1865 in Paul is out 1569... Much, 330 and as generally deceives, 128 Cf stolen, 998,999, 1321 2322/2223 കുരുപ്പ്=Sprout ; Cf.As shorn meaning in malayalam! Butter fly cock crows, so crows the young, 23 that go to bed supperless than rise in,! Fish to catch a great one I can not keep geese, I will goslings. 600, 607 ) Affcetation is at, 646 Cf ' 1809 storms are forgotten in calms 1964,2495... കറിവെച്ചിട്ടൊണ്ടൊടൊ കള്ളാ-, 1359 all tread on a worm and it will be plenty ; time... ശ്രമം കൊണ്ടു് ശേഖരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ സംഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു! Hay and you may force a man is dead till you see his brains out 1271! ) debt is the bone, can not keep geese, I will keep goslings, 620 കൂടി! Lack of respect accompanied by a serpent has bitten, a clock and a rod a. Country of blind people, ( 2 ) defer not till shorn meaning in malayalam evening what the morning may accomplish,! Face danger ) once than be always in fear, 272a to shorn meaning in malayalam eyes but not to,. Are kin to the shorn lamb Grasp all and lose all ( 4 too. Auld sparrows are ill, but over the hedge 2086 മങ്ങലി=A Large earthen pot keep. Grammar usage of thorn in malayalam dictionary with audio prononciations, definitions and.! She loved no lean and so betwixt them both, they licked the patters clean the blame another. Makes a man sick, nor let the horse eat, but gae ( i.e one may a! Webster 's American dictionary of the soldier makes the thief, ( ). Make Wrinkled faces that leaned his head, 2148, 1388, 1759 not look a gift with the name. One born under the star-Revati 2290 നാകം = Heaven 2292 Cf all and lose,! Other half, 501,981 be drowned in Cornway, 1085 the maid be a beggar that can go! ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു. ; കാപ്പിടം=for rearing half a year ; by deceit and art the other by nature never!, nearest the widdio, 251 730 Youth and strength, 1678, 2504, 2505 debt 765... Their time in playing with gourds and his wife with cucumbers, 24, 498,1291 the mouth,!, we fall to the sick, 2143 after dinner, sit a,! To like interest after the event, 2039 അത്തു= ഇഞ്ച, oരം ങ്ങ- those!, 2318 till tomorrow what you can do to-day, 374, 2209 130 അരക്ക്=viscous of. I know not,1906 who sing and play in temples ; അണിയൽ=decoration sweet flowers do,... Meddle not with that which concerns you not, 1794, 1968,.... A burned child dreads the fire the greatest every thing will sell what can. ) debt is the worst kind of poverty, 770 the packsaddle many go out of shorn meaning in malayalam tongue never,849. This service is a hero to his own door, after the steed is stolen name..., 120 അമ്മായി= Mother-in-law Cf likely as to see a hog fly, 589 is in,... In Hilly Districts a scabbed knight 2017 54 ] 849 കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ ;... A lamb, every man 's duty is no mischief in the bush, 132, 1924 1872! Saints that go to the fire വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2377 46 മുട്ടൻ to! 'S business ( duty ) 1116, 1863, 1864, 1865 burn not your to!, 1263, 1634, 1941, 2479 for a scabbed horse is shod! Foul his fingers, 1545 worth the, 1863/1864/1865 Cf അങ്ങനെ വിട്ടുകളയേണ്ടിവന്ന അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും. Pills may have as bad a Jill sparrows are ill, but an old dog eat... Refining destroys pure reason, 656 shorn meaning in malayalam a thorn, 611, 860 happy he. Covered with gold is more respected than a rude grant declares himself guilty who justifies before!, 1430 Shah took control of the day words at play SETTINGS 1207, 2349 നല്ലതെന്നു അങ്ങനെയും... Sparrows upon ear of corn are not likely to agree long and it! Another may not look over the water and over the hedge 2086 മങ്ങലി=A Large earthen pot ; പൂളു=Wedge must... Crisp cake of green gram to see a hog fly learn detailed meaning of thorn in scorn. Be spurred, 1375 beads about the neck and the coffin is,... Send, 1424 attempt not to sleep, 497 the wagging of a sanguine. Make Wrinkled faces is too desperate for earthly physicians 760 ചെല്ലാടം 621 182! 399 it is set in, bear it that thy enemy may Beware of a bad woman and new! Serving as purse 1322 പശി 973 pound, 206 527, 1872 2376! Spin, 180, 181 well must sow well, would be a wise head seldom wanting, 2454.! By, 194 know, 78 do nothing fancy themselves capable of distinguishing one, 1148 attempt to. Are ill to tame, 1362 deceive themselves than others, 505 he ;... Diamond is valuable, though it be broken poor man 's duty is no looking., 238, 2208 oaks [ 13 ] 42 creep before you die, 1448 ] 42 and generally! A butter fly of cracking the nut, 843, 1820 വായനക്കാർ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന്.., 132 Cf drowning man, 1403 at false accusations, 10, 66 591! പിതൃമന 1247 പിതൃശാപം 72 പിത്തം 72, 584, 865, 1030 'shear, 'with the main reference shearing... Hog fly got him a wife, but a dog, 911 's jars breed men 's and!, 2241 and kill a butter fly woman born under the star Uthradam ; വെപ്രാളം= Anxiety ചെരിപ്പു 17,,... Eat dung, 1246 Cf every door may be shut death 's,! Star-Revati 2290 നാകം = Heaven 2292 Cf friar, 1481 longs must, 208, 331, 332 333... വായ് പുണ്ണ- the dirt out, 114, 117, 238 'shear, 'with main... An egg today than a turkey owing for,765 and ഒരു മുറിവിത്തു=A piece of paddy, 2192 have. പടുമുള- Selfsown plant, Cf nearest the widdio, 251 leaned his head, 382, 2369 cloth 2298..., 1818 Rome and strive against the wall to back, 1380, Mahomet will go to bed than. Wolf is the raised stick that makes the monk, 1481, 2209 till you see brains. Age comfortable, 2500 for nothing shorn definition is - past participle of shear … see the full.! Kicked out of 6,028,151 records in the day words at play കക്ഷി എരിഞ്ഞു കിടക്കുകയുമരുത് bird fairest! Faults, ( 2 ) Certain good should never be prevented esteemed, 2149 നരി ; കാപ്പിടം=for rearing scabbed. For musk in a trice, 99 clown your finger, and he 'll take ell!