Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít
Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít
Mã sản phẩm: CR- 1713
Hãng sản xuất: cookuu

Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít

Thông tin sản phẩm