Nồi cơm điện nắp gài Cuckoo CR-3521
Nồi cơm điện nắp gài Cuckoo CR-3521
Mã sản phẩm: CR-3521
Hãng sản xuất: cookuu

Nồi cơm điện nắp gài Cuckoo CR-3521

 

Thông tin sản phẩm